Totes les beques i ajuts depenents de les administracions educatives estan publicades al següent enllaç:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/