TRET CARISMÀTIC 

CONFIANÇA EN DÉU

LEMA

“CONFIA! ARRISCA I SALTA"

MARC DOCTRINAL: Lc 5, 1-11

En una ocasió, Jesús es trobava vora el llac de Genesaret,  i la gent s’apinyava al seu voltant per escoltar la paraula de Déu.  Llavors veié dues barques amarrades vora l’aigua; els pescadors n’havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de Simó,  li demanà que l’apartés una mica de terra, s’assegué i instruïa la gent de la barca estant. 

Quan acabà de parlar, digué a Simó: 

     —Tira llac endins i caleu les xarxes per pescar. 

Simó li respongué: 

     —Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem agafat res; però, d’acord amb la teva paraula, calaré les xarxes. 

 

Ho feren així, i van arreplegar una quantitat tan gran de peix que les xarxes se’ls esquinçaven. Llavors van fer senyal als companys de l’altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren, i ompliren tant les dues barques que quasi s’enfonsaven. Simó Pere,  en veure-ho, es llançà als genolls de Jesús dient: 

—Aparta’t de mi, Senyor,  que sóc un pecador! 

Veient una pesca com aquella, ell i tots els qui anaven amb ell quedaren plens d’estupor, i igualment Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Jesús digué a Simó: 

 —No tinguis por. D’ara endavant seràs pescador d’homes.

 Ells tornaren les barques a terra, ho deixaren tot i el van seguir.  

OBJECTIUS DEL TRET CARISMÀTIC

1.- Fiar-nos de Déu descobrint que sempre està present en la nostra vida i vetlla per nosaltres.

2.- Contemplar Jesús per aprendre a abandonar-nos en les mans de Déu Pare. 

3.- Descobrir com Maria Rosa Molas confiava en la Divina Providència.