L'equip de Pastoral està format pel grup de mestres que pertanyem a les diferents etapes educatives de l'escola, Infantil, Primària i Secundària, ens encarreguem d'animar l'acció pastoral, els procesos d'evangelització que es dueen a terme a l'escola. Procura promoure la formació integral dels alumnes d'acord amb el Caràcter Propi del Col·legis de la Consolació. 

22 Consolació Equip Pastoral 2017 18

Consolació Confia Arrisca Salta 2017 18 ESO 1

Consolació Confia Arrisca Salta 2017 18 Primària 1                                                                                         

TRET CARISMÀTIC 

CONFIANÇA EN DÉU

LEMA

“CONFIA! ARRISCA I SALTA"

MARC DOCTRINAL: Lc 5, 1-11

En una ocasió, Jesús es trobava vora el llac de Genesaret,  i la gent s’apinyava al seu voltant per escoltar la paraula de Déu.  Llavors veié dues barques amarrades vora l’aigua; els pescadors n’havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de Simó,  li demanà que l’apartés una mica de terra, s’assegué i instruïa la gent de la barca estant. 

Quan acabà de parlar, digué a Simó: 

     —Tira llac endins i caleu les xarxes per pescar. 

Simó li respongué: 

     —Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem agafat res; però, d’acord amb la teva paraula, calaré les xarxes.