A la pàgina web de DELWENDE trobeu tots els projectes que l'ONG està duent a terme.

Gràcies a tants socis ha millorat la VIDA REAL de totes aquestes persones arreu del món.

http://delwende.org/proyectos