Consolació Ciutadella Biblioteca ESO 1

El nostre Col·legi està fent una aposta clara per la lectura. Creiem que una bona competència lectora afavoreix la millora de la capacitat de raonament i el sentit crític, i és per aquest motiu que dediquem hores de lliure disposició a diversos projectes de llengua, potenciem la participació dels nostres alumnes en diferents concursos literaris, visitem la biblioteca una hora setmanal per treballar en alguna activitat innovadora diferent de l’aula ordinària i obrim la biblioteca alguns capvespres per gaudir d’aquest espai renovat amb l’ajut d’un mestre voluntari.