Consolació Ciutadella 19 20 Equip Primària

L’etapa de l’Educació Primària inclou l'alumnat amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys.  

El Col·legi Consolació de Ciutadella, durant l’estiu del 2017, va construir aules completament noves a les etapes d’Educació Infantil i Educació Secundària. Aquest fet ha suposat per l’etapa d’Educació Primària una nova distribució en el Centre molt més funcional on l’alumnat es sent acollit i còmode.

D’aquesta manera el primer cicle es troba a la planta baixa gaudint de la sala de psicomotricitat nova i amb accés directe al pati. El segon cicle es situa a la primera planta, utilitzant l’aula de música, de plàstica, laboratori, capella...de manera més directe. Totes aquestes aules són lluminoses, acolorides i grans. Disposen de mobiliari adaptat, racons de joc i d’experimentació, portàtils, projectors i sistema d’àudio.

L’objectiu de l’equip docent de Primària és acompanyar, guiar i afavorir en els fillets i filletes l’assoliment de les competències que els permetin desenvolupar-se en autonomia social, emocional, cognitiva i física. Volem una educació integral pels nostres alumnes. Volem, principalment, formar persones.