Consolació Ciutadella ESO diversitat Foto 2.3

 

En el Col·legi Consolació valorem i respectem la diversitat de ritmes d’aprenentatge i creixement dels adolescents d’Educació Secundària com una riquesa. Per tal de poder afavorir els aprenentatges personalitzats en tot l'alumnat disposem d’hores de reforç de professors i tutors destinades a l’atenció individual, al treball en grups reduïts i flexibles, a desdoblaments per a totes les hores d’anglès i reforços per a les àrees de llengües i matemàtiques. També disposem d'una mestra en pedagogia terapèutica, una orientadora i una mestra d’audició i llenguatge, que fan un seguiment de les necessitats individuals de cada alumne i orientan alumnes i famílies.