En el Col•legi Consolació de Ciutadella apostem per una metodologia innovadora en la qual respectem els ritmes individuals de cada infant i les destreses que els caracteritzen. L’equip docent d’Infantil es compromet i s’implica per tal d’aconseguir l’objectiu principal de l’etapa.

Consolació Ciutadella Equip Educatiu Infantil 2017-18