La Comissió Lingüística del centre és l'encarregada de la Biblioteca i de totes aquelles activitats que giren al voltant d'aquest espai i que busquen, en última instància, el foment de la lectura entre els nostres alumnes.  

Consolació Ciutadella Lingüística 2017 18

 OBJECTIUS:

1. Fomentar el gust per la lectura en els alumnes del nostre centre.
2. Mantenir la biblioteca en condicions, com també els seus fons.
3. Que la biblioteca sigui un punt de trobada per als alumnes on poder treballar bé.
4. Realitzar activitats que animin els alumnes a visitar la biblioteca.
5. Incentivar l’ús dels llibres que hi ha a l’aula.
6. Elaborar un pla lector.
7. Fomentar la participació en concursos literaris.
8. Seleccionar i adquirir nous fons per a la biblioteca.
9. Catalogar les seccions de lectura d’Infantil, Primària i Secundària.


10. Realització del concurs de superlectors.
11. Elaborar un web de promoció de la biblioteca (recomanacions llibres, fotos activitats…)

LÍNIES D’ACCIÓ:

1. El projecte de llengües a tot el centre, que implica la visita setmanal dels alumnes a la biblioteca.
2. La realització d’una jornada de la biblioteca escolar.
3. Diada de Sant Jordi. Jocs florals de la Consolació.
4. Fer un seguiment i una revisió del pla lector que tenim al centre.
5. Dur un control dels llibres que els alumnes s’emporten a casa per llegir.
6. Inscriure grups-classe en concursos literaris.
7. Entrega de premis del Concurs Superlectors.

TEMPORALITZACIÓ:

1. Les activitats es duran a terme al llarg de tot el curs escolar.
2. Els Jocs Florals es realitzaran coincidint amb la Diada de Sant Jordi.
3. La jornada de la biblioteca escolar és dia 10 de novembre.
4. El concurs de superlectors es durà a terme durant tot el curs i es farà l’entrega de premis coincidint amb la festivitat de Maria Rosa Molas.
5. La biblioteca romandrà oberta tots els dimecres de 16 a 18 h durant tot el curs escolar.