El nostre Centre compta amb l’experiència d’impartir àrees no lingüístiques del currículum en llengua estrangera (anglès) al llarg de tota l’etapa d’Educació Primària.

Històricament els nostres alumnes han participat en el programa de SECCIONS EUROPEES (curs 2010/11 fins curs 2013/14 fent l’àrea de Plàstica en anglès) i també en el PLA PILOT PLURILINGÜE (curs 2013/14 fins curs 2015/16) fent les àrees d’ Ed. Física i Plàstica en anglès).

En el nostre Projecte Lingüístic de Centre, d’aquest curs 2016/17, ja estableix que es segueixen impartint en llengua estrangera (anglès) les àrees d’ Ed. Física i Plàstica  (CENTRE PLURILINGÜE) i així quedà aprovat pel Consell Escolar i assabentada la Comunitat Educativa.

El centre compta amb dues línies a cada nivell d’ EP i disposa d’especialistes en llengua estrangera per atendre els cursos assenyalats. Durant els darrers cursos el professorat ha fet un esforç en formació lingüística (CEP, EOI) i pedagògica (AICLE) per poder impartir les àrees no lingüístiques en anglès i que els alumnes assoleixin una competència adequada.

El Centre ha contractat en aquests darreres anys a personal docent específicament titulat en llengua estrangera per poder impartir àrees en anglès.

Tot això permet als alumnes conviure de forma més habitual i natural amb la llengua estrangera, aprenent i repassant, manipulant de forma divertida diferents materials i realitzant activitats plàstiques i d’educació física en equip de manera que es comuniquen en llengua estrangera i que, a la llarga, serà una eina útil en diferents àmbits.

D’aquesta manera, els alumnes veuen la funcionalitat de la llengua, no tan sols quan fan l’àrea d’anglès, sinó en el dia a dia i fent qualsevol activitat.

A través de l’àrea de plàstica i d’educació física impartides en anglès, els alumnes segueixen reforçant el vocabulari adquirit, la qual cosa els farà capaços de poder expressar-se a l’hora d’exposar treballs o indicar activitats dins les dues àrees que s’imparteixen en llengua anglesa.