La Comissió de Medi Ambient del nostre centre té com a objectiu crear consciència a la comunitat educativa envers la necessitat de la conservació de la natura i millora de l'entorn social. Volem potenciar la importància en la qualitat de vida i el respecte en el medi ambient fomentant la participació de manera activa per part dels nostres alumnes.

El Centre Nostra Senyora de la Consolació forma part, des de ja fa uns anys, del Programa de Centres Ecoambientals de la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears, on anualment es reconeix la tasca duta a terme als centres participants.

El curs 2017-2018 des de la Comissió ens hem proposat centrar el nostre pla d’acció en l'eix de gestió de residus, englobats en la cura del seu entorn.

Per això, tot i tenir unes rutines ambientals ben establertes i instaurades, aquest any realitzarem tutories a l’aula, i com a novetat hem posat en marxa un concurs on a partir d’un Decàleg Mediambiental de Centre, es valora el compliment d’aquest per part de cada aula. Les aules que ho hagin fet millor tindran un guardó que s’exposarà a la porta. A final de curs els que hagin tingut més guardons tindran un premi. Mitjançant aquesta actuació es pretén assolir els següents objectius:

  • Fomentar bones pràctiques sobre l’ús sostenible de l’energia al centre educatiu i fer-les extensives a les famílies.
  • Augmentar la formació i el control als alumnes per fomentar comportaments d’ús eficient de l’energia, tant a l’escola com a casa. (Per exemple: campanyes de conscienciació, tallers, xerrades, projecció de documentals...)
  • Afavorir la implicació del personal docent i no docent en l’estalvi d’energia.
  • Recordar i incentivar l’aplicació diària de les bones pràctiques respecte a l’ús de l’energia al centre. (Per exemple a través de la comissió ambiental, delegats ambientals, ecobrigades, concurs ecoaula...)

Aquí teniu el vídeo del concurs de medi ambient.

mediambient