CONSELL ESCOLAR

Presidenta (Directora Titular)   Ana Edo Bretó
   
Directora pedagògica ESO Francisca Florit Cerda
   
Cap d’estudis EP Marcos Llufriu Sánchez
   
Representants de la Titularitat Maria José Betí Amador
  Mª Teresa Marzà Mateu
  Cristina Martí Roig
   
Representant de l’APIMA Sandra Carretero Gener
   
Representants dels professors Josep Colom Colom
  Antoni Torres Toledo
  Roser Bosch Moll
  Roberto Moll Florit
   
Representants dels pares i mares Begoña Ogazón Picó
  Maria Benejam Capella
  Catalina Luz Coll Pons
   
Representants dels alumnes Teresa Torrent Pallicer
  Alex Arroyo Rodríguez
   
Representant del PAS Carmen Febrer Asensio

                     

EQUIP DIRECTIU

Directora Titular                         Ana Edo Bretó
   
Directora d’ESO Francisca Florit Cerda
   
Cap d’Estudis INF - EP Marcos Llufriu Sánchez
   
Coordinadora de Pastoral Cristina Martí Roig
   
Administradora Anna Gorries Pons