El Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació de Ciutadella som una escola concertada amb jornada continuada des de l’etapa d’Infantil, Primària fins Secundària. Oferim a les famílies una educació humana basada en els valors cristians, prolongant el missatge de la nostra fundadora M. Rosa Molas a través de les germanes i mestres de la Consolació.

EDUCAM ELS NOSTRES ALUMNES DONANT-LOS EINES PER SER BONS CIUTADANS I PERSONES FORMADES I AIXÍ PODER CONVIURE I COMPROMETRE’S AMB LA SOCIETAT.

L’Equip de Pastoral acompanya l’alumne en el seu camí de creixement humà i espiritual, anem de la mà amb l’ONG Delwende participant en els seus projectes solidaris.

L’Equip d’Orientació amb orientadora, logopeda i psicòloga s’implica en l’educació dels fillets i filletes, des d’infantil a ESO, amb una atenció personalitzada segons les seves necessitats. Coordinadament amb l’Equip de Pastoral es desenvolupa un pla d’acció tutorial seqüenciat.

La gestió de la Qualitat, segons el programa de la Conselleria d’Educació, és un pilar en l’organització del nostre Centre.

La comissió lingüística fomenta la lectura i l’ús de la biblioteca.

L’equip d’Innovació metodològica d’ensenyament i aprenentatge.

La comissió de Medi Ambient vetlla per un món més sostenible.

El Centre aposta per la llengua estrangera amb el Pla Plurilingüe i eTwinning.

EDUCACIÓ INFANTIL, DE 3 A 5 ANYS
Noves instal·lacions: aules innovadores i sala de psicomotricitat.
Metodologia Innovadora: Intel·ligències múltiples, EntusiasMAT, Ludiletras,...
Iniciació a la Religió i la interioritat.
Educació Emocional.
Jocs i música en anglès.
Racons de joc simbòlic i ambients d’aprenentatge.
Treball amb padrins de primària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA, DE 6 A 11 ANYS
Diferents metodologies d’aprenentatge: aprenentatge cooperatiu, projectes, intel·ligències múltiples, rutines de pensament, ...
Pla plurilingüe: E. Artística i E. Física en anglès
Foment de la lectura i ús de la biblioteca.
Educació en la competència digital: ús d’ordinadors i tabletes
Sortides culturals a tots els nivells.
Viatge fi d’etapa a 6è EP

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, DE 12 A 15 ANYS
Diferents metodologies d’aprenentatge.
Projecte de llengües amb educació emocional.
Orientació acadèmica professional personalitzada.
ETwinning.
Educació Física en anglès
Projectes interdisciplinaris.
Tertúlies literàries.
Concursos artístics i literaris.
Sortides culturals.
Viatge fi d’etapa a 4t ESO.

ALTRES SERVEIS
Escola Matinera.
Servei de Menjador.
Activitats Extraescolars.
Servei de biblioteca.
Moviment Infantil i Juvenil Consolació.
Voluntariat Consolació.

pdfCollegi_Consolació_Ciutadella.pdf