El CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ està establint, documentant i implementant un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la documentació del projecte d’implantació de sistemes de Gestió de la Qualitat i Millora contínua als centres docents i la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

A partir de l’any 2010 el centre entra a formar part de la Xarxa d’escoles que treballen en Qualitat amb la Conselleria d’Educació. És l’única escola concertada de les Illes Balears que hi forma part.

          La finalitat del Programa és impulsar la cultura de la millora contínua en el nostre centre i ajudar a definir, implantar i avaluar un model de gestió que cerqui la qualitat global.