Des del Departament d'Orientació i conjuntament amb la Direcció de Secundària es duen a terme anualment unes sessions orientatives per als alumnes i famílies de quart, per tal d'assessorar-los en relació als diferents itineraris educatius post-obligatoris, l'elecció dels quals condiciona els estudis posteriors. Per a més informació podeu veure els següents documents:

docdocumentació_bàsica_i_a_efectes_de_baremació.doc

docDocument pares orientació acadèmica.doc

Ensenyaments de règim especial: arts plàstiques, ensenyaments esportius i conservatori