Des del Departament d'Orientació i conjuntament amb la Direcció de Secundària es duen a terme anualment unes sessions orientatives per als alumnes i famílies de tercer, per tal d'assessorar-los en relació a la tria de troncals i opció de matemàtiques a quart, ja que aquesta elecció condiciona els estudis posteriors. Per a més informació podeu veure els següents documents:

 

docxTria_opció_4t_ESO_ensenyaments_i_materies_específiques_CURS_2019-20.docx

Test d'orientació vocacional

 Presentació orientació acadèmica 2019