Des del Departament d'Orientació i conjuntament amb la Direcció de Secundària es duen a terme anualment unes sessions orientatives per als alumnes i famílies de tercer, per tal d'assessorar-los en relació a la tria de troncals i opció de matemàtiques a quart, ja que aquesta elecció condiciona els estudis posteriors. Per a més informació podeu veure els següents documents:

pdfPresentació_Orientació_Acadèmica_3r_i_4t.pdf

pdfTria_Itinerari_4t_ESO_CURS_2018-2019.pdf

Test d'orientació vocacional