Els membres del Departament que desenvolupen la tasca d’Orientació i suport a l’etapa d’Educació Infantil són:

Sara Pons Torres, mestra en pedagogia terapèutica.
- És cotutora del grup d’Educació Infantil de quatre anys per tal d’atendre millor la diversitat i les diferents necessitats educatives.
- Fa el seguiment i documentació dels alumnes amb necessitats educatives especials de l’etapa.

Joana Bosch Pallicer, mestra en audició i llenguatge.
- Estimula la funció comunicativa del llenguatge en edats primerenques.
- Detecta necessitats i, si cal, les treballa en petit grup o individualment.