El Departament d' Orientació treballa coordinadament amb diferents serveis externs (EOEP, Serveis Socials, Servei de Menors, Creu Roja, Càrites, IB Salut...) per tal de donar resposta des de diferents àmbits a les necessitats i dificultats dels nostres alumnes i famílies.