Aquest és un programa interactiu molt complert sobre els diferents itineraris i estudis post-obligatoris arreu de l'estat espanyol. A més possibilita la realització per part dels alumnes de senzills tests d'orientació vocacional.

Programa Orienta

Aquest Programa va dirigit a determinats alumnes de segon i tercer d'ESO els quals, en funció del seu perfil personal i acadèmic i a decisió de l'equip educatiu, poder accedir-hi.
Per més informació podeu veure els següents documents:

En aquest apartat podeu trobar diferents enllaços d'interés relacionats amb l'orientació acadèmica de tercer i quart de secundària.

Formació Professional a les Illes Balears

Universitat Illes Balears

Formació Professional a Catalunya

Què estudiar a les universitats catalanes?

Educaweb

Des del Departament d'Orientació i conjuntament amb la Direcció de Secundària es duen a terme anualment unes sessions orientatives pels alumnes i famílies de quart, per tal d'assessorar-los en relació als diferents itineraris educatius post-obligatoris, l'elecció dels quals condiciona els estudis posteriors.
Per més informació podeu veure els següents documents

pdfcorrespondència-de-crèdits-entre-cicles-formatius-de-grau-superior-i-carreres-de-grau.pdf

docdocumentació_bàsica_a_efectes_de_baremació.doc

docDocument_pares_orientació_acadèmica.doc

Ensenyaments de règim especial: arts plàstiques, ensenyaments esportius i conservatori

Des del Departament d'Orientació i conjuntament amb la Direcció de Secundària es duen a terme anualment unes sessions orientatives pels alumnes i famílies de tercer, per tal d'assessorar-los en relació a la tria de troncals i opció de matemàtiques a quart, ja que aquesta elecció condiciona els estudis posteriors.

Per més informació podeu veure els següents documents:

pptPresentació_Orientació_Acadèmica_3r_i_4t.ppt

Test d'orientació vocacional