Aqui podeu trobar enllaços referents a les principals associacions i l'enllaç del servei d'atenció a la diversitat.

Associació TDAH Balear

Associació Balears de Dislèxia

Associació TEA Menorca

Associació d'Altes Capacitats Illes Balears

Conselleria d'Educació: Servei d'atenció a la Diversitat