Consolació Ciutadella Convivència 2

L’etapa d’Educació Primària continua fomentant i afavorint la cohesió de grup i el clima de respecte entre els alumnes, així com també reforça la seva autonomia. L’equip docent de Primària segueix apostant i potenciant les sortides culturals a dormir fora a tots ells nivells educatius. 

Per finalitzar l’etapa de Primària realitzam un fantàstic viatge cultural i lúdic a Catalunya.Totes aquestes sortides milloren i afavoreixen convivència dels grups- classe en un ambient diferent de l’entorn escolar.