El Moviment Consolació per al Món és una Associació de fidels Laics, que agrupa nens, joves i adults de diferents edats. Units en el Carisma, Consolar, a les Germanes de Ntra. Sra. de la Consolació, nascudes de Sta. Maria Rosa Molas. Som un moviment internacional. A Espanya ens trobem en diferents localitats i ciutats. Compartim amb el món el nostre ésser llera de consolació mitjançant la nostra pròpia vida.

Moviment Consolació I