El Moviment Consolació per al Món és una Associació de fidels Laics, que agrupa nens, joves i adults de diferents edats. Units en el Carisma, Consolar, a les Germanes de Ntra. Sra. de la Consolació, nascudes de Sta. Maria Rosa Molas. Som un moviment internacional. A Espanya ens trobem en diferents localitats i ciutats. Compartim amb el món el nostre ésser llera de consolació mitjançant la nostra pròpia vida.

Moviment Consolació I

Els membres del Moviment Consolació participen en grups dividits en diferents etapes que atenen a l'edat i al grau de compromís dels seus membres:

  • MIC: Etapa Infantil
  • COM: Etapa Juvenil
  • LC: Etapa Adulta, Laics Consolació

Aquests grups es reuneixen en les diferents localitats on es troba el Moviment Consolació per al Món, es realitzen reunions setmanals, quinzenals o mensuals, segons les necessitats del mateix grup. Així mateix també es realitzen trobades a nivell local, zonal o nacional; com són les Convivències del MIC i COM, trobades formatives de Laics, de Famílies Consolació, Exercicis Espirituals, l'Escola Maria Rosa Molas, Congressos, etc.

 02 Moviment Consolació