- Alexandra Coll Sabater, presidenta
- Marilena Valera Bosch, vicepresidenta
- Mari Capó Mascaró, secretària
- Francisca Torres Bosch, tresorera
- Albert Comelles Cursach
- Almudena Serrano Gómez
- Alejandra Carretero Gener
- Inés Potau López
- Esperança Marques Benejam
- Yolanda Febrer Borràs

Consolació Ciutadella APIMA