L’APIMA és l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació, legalment constituïda i de la qual formen part la totalitat dels pares i mares d'alumnes o tutors legals que ho desitgin, per tal de donar suport a la Direcció i el Claustre en allò que fa referencia a l’educació dels nostres fills i filles.
L'APIMA està regida per una Junta Directiva que, de manera voluntària, efectua un conjunt de tasques necessàries per al funcionament de l'escola.

S’ENCARREGA DE:

- Promoure la participació de les famílies.
- Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats, segons la finalitat dels estatuts.
- Participar en la presa de decisions de l’escola mitjançant un representat al Consell Escolar del centre.
- Formar part del Consell Escolar Municipal.
- Mantenir un estret contacte amb la direcció per tal de buscar sempre la millora contínua del centre.
- Col·laborar en la venda de llibres.
- Organitzar diferents activitats i participar i col·laborar en l'organització de les festes del col·legi.
- Assemblea General Anual
- Excursió de les Famílies.
- Xerrades formatives.
- Activitats de Nadal: organització de la Rifa nadalenca, Visita del Patge Reial, Cavalcada de Reis.
- Torrada de sobrassada, Arbre caramel·ler i Xocolatada.
- Festival de fi de curs. Premis artístics de Plàstica.
- Acomiadament de 4t d’ESO i Premi Ma Rosa Molas.
- Socis de la ONG Delwende.

El curs 2018/19 l’APIMA ha col·laborat en la compra d'un carro de Chromebooks. 

BENEFICIS DE SER SOCIS DE L’APIMA:
El major benefici de tots els sòcies de l’APIMA, però, radica a col·laborar en la millora del centre, en la millora de la qualitat i quantitat d’activitats i, per tant, en la millora de l’educació i el lleure dels nostres fills...

COM FER-SE SOCI DE L’APIMA?
Per fer-se soci de l’APIMA s’ha d’abonar la quantitat de 24 € anuals per família a l’administració del centre, juntament amb el full de les dades que podeu descarregar aquí mateix. Ser soci us donarà dret a tenir veu i vot en l’Assemblea General i, en conseqüència, a participar de l’educació dels nostres fills. ANIMEU-VOS!!! Sumant esforços podrem oferir més i millors activitats i serveis.

pdfInscripció_Consolació_APIMA.pdf

- Alexandra Coll Sabater, presidenta
- Marilena Valera Bosch, vicepresidenta
- Mari Capó Mascaró, secretària
- Francisca Torres Bosch, tresorera
- Albert Comelles Cursach
- Almudena Serrano Gómez
- Alejandra Carretero Gener
- Inés Potau López
- Esperança Marques Benejam
- Yolanda Febrer Borràs

Consolació Ciutadella APIMA