Consolació Ciutadella ESO diversitat Foto 2.3En el Col·legi Consolació valorem i respectem la diversitat de ritmes d’aprenentatge i creixement dels adolescents com una riquesa.

Per tal de poder afavorir els aprenentatges personalitzats en tot l'alumnat disposam de: mestre de pedagogia terapèutica, mestre d’audició i llenguatge, mestres d'atenció a la diversitat i una orientadora.

Per dur a terme l'atenció a la diversitat disposam de diferents estratègies i recursos com:  treball en grups reduïts i flexibles,  atenció personalitzada i individual, desdoblaments (a l'àrea d'anglès, matemàtiques i, en alguns nivells a català i castellà), treball cooperatiu, noves metodologies, derivacions i treball amb equips externs.