Consolació Ciutadella Infantil Atencióaladiversitat 2

En el nostre centre respectem les característiques i els ritmes individuals de cada infant i estem atents a les seves necessitats com a persones úniques que són. Les tutores, mitjançant el reforç a l’aula, ofereixen una atenció personalitzada a tots els infants. Els professionals de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge assessoren tant els tutors com les famílies. El nostre objectiu en aquest aspecte és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants, sempre tenint en compte les particularitats de cadascun.