Consolació Ciutadella Atenció Diversitat 2

En el Col·legi Consolació valorem i respectem la diversitat de ritmes d’aprenentatge i desenvolupament dels fillets i filletes d’Educació Primària com una riquesa.

Per tal de poder afavorir els aprenentatges personalitzats en tot l'alumnat disposam de: Mestres de Pedagogia Terapèutica, mestra d’audició i llenguatge, una Professora Tècnica de Serveis a la Comunitat i una orientadora en l’etapa. Aquests professionals realitzen diverses funcions:

- Seguiment individual de cada fillet i filleta.
- Valoracions psicopedagògiques a demanda dels tutors/es.
- Derivació d’aquells alumnes que és necessari a serveis o centres externs.
- Contacte amb els professionals de l’EOEP.
- Disposem d’hores de reforç de mestres i tutors destinades a l’atenció individual, al treball en grups reduïts i flexibles, o desdoblaments amb aquells alumnes que ho necessitin.
- Disposició dels alumnes dintre de l’aula basat en l’Aprenentatge Cooperatiu.