Consolació Ciutadella Atenció Diversitat 2

En el Col·legi Consolació valorem i respectem la diversitat de ritmes d’aprenentatge i desenvolupament dels fillets i filletes d’Educació Primària com una riquesa.

Per tal de poder afavorir els aprenentatges personalitzats en tot l'alumnat disposam de: mestres de pedagogia terapèutica, mestra d’audició i llenguatge, mestres d'atenció a la diversitat, un professional tècnic de serveis a la comunitat i un orientador (aquestes dos darrers són membres de l'EOEP).

Per dur a terme l'atenció a la diversitat disposam de diferents estratègies i recursos com:  treball en grups reduïts i flexibles,  atenció personalitzada i individual, desdoblaments, treball cooperatiu, noves metodologies, derivacions i treball amb equips externs,