A finals del mes de gener, el CC Ntra. Sra. de la Consolació, va tenir l’oportunitat de participar en el Congrés d’Innovació Educativa 2019 de les Illes Balears. En aquest primer Congrés “de la Innovació a la Transformació” van assistir el director pedagògic, Marcos Llufriu, i dos membres de l’equip d’innovació del centre, Maria Calafell i Sofía Cantalapiedra. Va ser una trobada molt interessant, on els centres vam poder compartir experiències innovadores, en forma de taula rodona o de pòster informatiu. Les experiències abraçaven tots els àmbits: educació emocional, TIC, gamificació, treball cooperatiu, treball per projectes, ambients d’aprenentatge, metodologia AICLE, organització de centre…

Consolació Ciutadella 18 19 Congrés Mallorca 5

La innovació prové de la inquietud de superació i de millora dels mestres, però que és quelcom perillós i arriscat. No tot el que és nou és innovador. La innovació requereix planificació, formació, unitat d’objectius, evidència i compromís.
La innovació, sens dubte, fou l’eix vertebrador de la jornada, però prest van ser el diàleg i l’esperit de compartir i col·laborar els que ompliren les sales i mogueren a tots a pensar que, per diferents que siguin les nostres realitats, els docents de les Illes Balears tenim tots un mateix objectiu: formar persones competents per a la societat.
Ara doncs ens quedacontagiar i compartir al claustre d’aquestes experiències, per tal de continuar la nostra bona tasca docent.