Aquest mes de febrer les famílies dels fillets i fillets de 1r de Primària han pogut entrar a l’aula a veure com posam en pràctica una sessió de matemàtiques, amb Entusiasmat, i una sessió de plàstica, amb AICLE, anglès. Aquestes metodologies tan dinàmiques fan que els alumnes participin i s’engresquin davant les activitats d’aprenentatge proposades, facilitant la participació i inclusió de tot l’alumnat. Amb aquest tour pedagògic, les famílies han comprovat que el raonament, la manipulació i la competència comunicativa són les habilitats més treballades a aquestes àrees.